VRAGEN NALATENSCHAP

Als u uw nalatenschap goed wenst te regelen en uw nabestaanden wenst te ontzorgen dienen er op vele vragen antwoorden te zijn. Het is prettig als alle vragen al vooraf beantwoord zijn om  onduidelijkheden in een emotionele en moeilijke periode te voorkomen.

Hieronder treft u een greep uit de vragen die een antwoord behoeven om uw nalatenschap goed voor te bereiden en goed af te wikkelen.

 1. Was de overledene ten tijde van overlijden gehuwd of geregistreerd als partner?
 2. Hebben er eerder een of meerdere scheidingen plaats gevonden?
 3. Woonde de overledene ten tijde van het overlijden samen?
 4. Was de overledene handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd?
 5. Heeft de overledene een testament gemaakt?
 6. Heeft de overledene bij testament een executeur benoemd of een testamentair bewind ingesteld?
 7. Heeft de overledene een codicil gemaakt?
 8. Is de ondernemer bekend met de wettelijke verdeling van het erfrecht?
 9. Is aan een notaris opdracht gegeven voor het opmaken van een verklaring van erfrecht?
 10. Bestaan er huwelijkse voorwaarden?
 11. Is er de wens om een of meerdere erfgenaam te onterven?
 12. Zijn alle erfgenamen bekend?
 13. Zijn alle erfgenamen handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd?
 14. Bestaan er geestelijk minder valide erfgenamen?
 15. Zijn de contacten tussen de erfgenamen goed?
 16. Moeten de erfgenamen erfbelasting betalen?
 17. Heeft de overledene een koopwoning?
 18. Heeft de overledene een pensioen BV?
 19. Heeft de overledene een of meerdere overlijdensrisico verzekering lopen?
 20. Bij welke maatschappij(en)?
 21. Heeft de overledene een begrafenis verzekering?
 22. Bij welke maatschappij?
 23. Heeft de overledene een eigen bedrijf?
 24. Hoe lang bestaat het bedrijf?
 25. Was de overledene actief werkzaam in de onderneming?
 26. Bestaat er de wens om het bedrijf na overlijden voort te laten zetten?
 27. Bestaat er een “actieplan”?
 28. Dient het bedrijf na overlijden verkocht te worden?
 29. Is het bedrijf overdraagbaar c.q. verkoop klaar?
 30. Is de interne, en indien van toepassing, de externe organisatie van het bedrijf vastgelegd?
 31. Is er al eerder sprake van geweest van bedrijfsoverdracht?
 32. Is er eerder een management Buy in-out geweest?
 33. Draait de onderneming door bij afwezigheid eigenaar/directie?
 34. Hebben de nabestaanden (erven) kennis van het bedrijf?
 35. Zijn er eerder delen van de onderneming verkocht?
 36. Zijn er in privé (bedrijfs)panden anders dan de eigen woning?
 37. Zijn er privé schulden?
 38. Staat de directie (eigenaar onderneming) in privé borg voor zakelijke schulden?
 39. Zijn er elders privé borgstellingen afgegeven?
 40. Zijn er elders zakelijke borgstellingen afgegeven?
 41. is er rekening gehouden dan wel sprake van borgstellingsvergoeding(en)?
 42. Zijn er zakelijke belastingaanslagen?
 43. Zijn er privé belastingaanslagen?
 44. Lopen er privé bezwaarprocedures tegen belastingaanslagen?
 45. Lopen er zakelijk bezwaarprocedures tegen belastingaanslagen?
 46. Is het jaar voor overlijden de aangifte inkomstenbelasting ingediend?
 47. Van welk jaar zijn de laatst opgestelde jaarcijfers?
 48. Is er een positief eigen vermogen?
 49. Zijn internationale aspecten van toepassing in deze nalatenschap?
 50. ……
"De eigen woning ondoordacht op naam van de kinderen zetten heeft vergaande fiscale gevolgen"
Meer weten? Wij informeren u graag.

Bedrijfs Register Executeurs BV   Vaartweg 72, 1217 SW Hilversum    E. info@bedrijfsregisterexecuteurs.nl    T. 035 747 0001