INTERIM

Legatum Nederland adviseert en regelt bij voorkeur uw nalatenschap bij leven. Maar weten uit ervaring dat dit niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Door het plotsklaps wegvallen kan er een situatie ontstaan waarin u als ondernemer een bedrijf of bedrijven stuurloos achter laat.  Binnen Legatum Nederland BV hebben wij interimmanagers die snel inzetbaar zijn om tijdelijk de leiding van de onderneming over te nemen en in overleg met nabestaande de juiste oplossing te creëren.    

Onze interimmanagers zijn ervaren seniors die los van het aansturen van de organisatie ook verschillende scenario’s kunnen uitwerken om tot juiste keuze voor de nabestaande en toekomst te komen. Nadat eerst vastgesteld zal (moeten) worden wat de algehele financiële situatie en de daaraan gekoppelde marktwaarde van de onderneming(en) is. Kan verder gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden met betrekking tot (familiaire) overdracht en/of (deel)verkoop dan wel management buy in-out of liquideren. 

Als nabestaande is het niet makkelijk om met weinig bedrijfskundige management ervaring deze complexe trajecten alleen in te gaan.  Het terug kunnen vallen dan wel inzetten van een ervaren interim managers van Legatum Nederland BV die is aangesloten bij het Register voor Bedrijfs Executeur Nederland, is voor u als nabestaande een goede en juiste keuze. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en onderscheidende karakter van de specialisten van Legatum Nederland BV en hetgeen wij te bieden hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u dan graag in een persoonlijk gesprek verder informeren.

"Ondanks een testament kan de begunstigde op een verzekeringspolis roet in het eten van de erfgenamen gooien"
Meer weten? Wij informeren u graag.

Legatum Nederland BV,   Vaartweg 72, 1217 SW  Hilversum. Telefoon 035-747 0001