EXECUTEURSCHAP

Een executeur is iemand die u in uw testament kunt aanwijzen en zo bepaalde bevoegdheden geeft om uw nalatenschap naar uw wens af te wikkelen.

Als executeur kunt u in uw testament een of meerdere natuurlijk personen (iemand van vlees en bloed) aanwijzen maar een rechtspersoon (instelling zoals stichting of besloten vennootschap) kan ook tot executeur benoemd worden. Ook kan uiteraard één of meerdere kinderen de functie van executeur aangewezen krijgen.

In de wet bestaan er 3 soorten executeurs.

 1. * ster executeur is de begrafenis executeur en is alleen gerechtigd om de uitvaart te regelen.

   

 2. ** sterren executeur staat voor beheers executeur en deze is bevoegd om zowel uitvaart als de nalatenschap te beheren, boedelbeschrijving op te stellen, schulden te betalen, zorgdragen voor aangiften erfbelasting, afgeven van legaten en het afleggen van rekening en verantwoording aan erfgenamen.

   

 3. *** sterren executeur is de executeur-afwikkelings-bewindvoerder met dezelfde taken als de beheers executeur maar zorgt via testament voor de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen. Afhankelijk van hetgeen in het testament staat kan dit beteken dat de 3* executeur maximale beslissing bevoegdheid heeft. Dit betekent dat hij/zij zonder overleg met erfgenamen de zaken volgens testament kan regelen. Hij/zij dient achteraf wel verslag te doen aan de erfgenamen.

Het is ook mogelijk om meerdere soorten executeurs aan te stellen. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

In de volgende 5 situaties is het aanstellen van een executeur een verstandig besluit:

 1. De erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding. Als ze dan samen beslissingen moeten nemen is dat een bron van conflicten. Benoemt u iemand (bijvoorbeeld Legatum Nederland B.V.) als executeur, dan voorkomt u nieuwe conflicten.
 2. U bent alleenstaand en u hebt geen kinderen, er is dan niet direct iemand verantwoordelijk voor de afhandeling. Mogelijk maakt u een testament.
 3. Uw erfgenamen zijn minderjarig. Ze kunnen dan niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Ze kunnen dus niets verkopen of rechtsgeldig uitvoeren.
 4. U heeft veel erfgenamen, bezittingen of vermogen. De afhandeling van een dergelijk erfenis vergt veel werk. Overweeg om een professionele partij in te schakelen.
 5. U hebt veel legaten in uw testament opgenomen. De afgifte van de legaten kan veel werk zijn, juist inventariseren, afgeven is specialistenwerk.

Legatum Nederland B.V. is er ook voor u bij het uitvoeren van uw uiterste wil. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

 

"Een papieren schenking is een instrument om erfbelasting te besparen"
Meer weten? Wij informeren u graag.

Legatum Nederland BV,   Vaartweg 72, 1217 SW  Hilversum. Telefoon 035-747 0001