BEDRIJFSOVERDRACHT & O.G.

Als u zich verdiept in uw nalatenschap en u heeft een of meerdere bedrijven, onroerend (erf)goed of juist beide, dan vraagt u zich vast ook wel eens af wanneer is het het juiste moment voor overdracht, bedrijfsoverdracht en/of schenkingen.

  • Na overlijden of juist al bij leven?
  • Welke mogelijkheden zijn er?
  • Hoe kunnen mijn erven desgewenst worden ont-zorgt?
  • Bij welke keuze pakt mijn nalatenschap het beste uit voor mijn erven?

Het nalaten (nalatenschap), overdragen of verkopen of deel-verkoop van een bedrijf aan een opvolger, al dan niet familiair, is een complex proces. Bij onroerend goed is het al niet veel anders. Vanuit uw uiterste wilsbeschikking als opdrachtgever, de visie en mogelijkheden gekoppeld aan fiscaliteiten (belastingen) en faciliteiten, kunnen de specialisten van Legatum Nederland inzicht geven met betrekking tot de mogelijkheden en u daaromtrent adviseren.

Enkele van onze pijlers zijn ontzorgen en optimalisering van het vermogensbestandsdeel met als doel een minimale belastingendruk.

Het gaat in de praktijk vaak over grote bedragen en er zijn veel onzekerheden. Daarnaast hebben de betrokkenen regelmatig een eigen agenda/belang. In deze situaties zijn de specialisten van Legatum Nederland uw ervaren adviseur, die kritisch luistert en hoofdzaken van bijzaken weet te scheiden en u als cliënt adviseert bij het nemen van de juiste beslissing als het gaat om de mogelijkheden en gevolgen als er sprake is van een nalatenschap. Wij weten welke stappen er genomen moeten worden en zorgen ervoor dat niets wordt vergeten. De specialisten van Legatum Nederland zijn op dit terrein altijd up-to-date.

Onze specialisten kunnen het gehele traject begeleiden waaronder analyse van de waarde van het bedrijf en/of onroerend goed, het vaststellen van de prijs, de eventuele onderhandelingen en/of financiering van de transactie. Gevolgd door de vastlegging van de afspraken en de juridische invulling hiervan.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de specialisten van Legatum Nederland te bieden hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u dan graag in een persoonlijk gesprek verder informeren.

"Door toepassing van de BOR (BedrijfsOpvolgingsRegeling) blijft erfbelasting achterwege"
Meer weten? Wij informeren u graag.

Legatum Nederland BV,   Vaartweg 72, 1217 SW  Hilversum. Telefoon 035-747 0001