WELKOM bij Legatum Nederland BV.

Bedrijfsnalatenschap Experts en Executeurs

Wij zijn gespecialiseerd in de advisering, voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap van u als ondernemer en/of als vermogende particulier.

Wij zijn aangesloten bij het Register voor Bedrijf Executeurs Nederland.

Zoals u waarschijnlijk niet weet, of juist wel (gedeeltelijk) weet, zijn er bij de voorbereiding en de afwikkeling van de ondernemersnalatenschap grote juridische en fiscale verschillen, maar ook mogelijkheden ten opzichte van die van particuliere nalatenschappen.

Alles begint natuurlijk met uw wensen met betrekking tot de verdeling/toewijzing van uw nalatenschap die vervolgens door ons getoetst worden aan de juridische en fiscale faciliteiten. Waarbij advisering m.b.t. besparing van erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenkbelasting enkele van onze pijlers zijn.

Legatum Nederland is dan ook specialist als het gaat om het regelen en uitwerken van uw wensen omtrent uw nalatenschap tijdens leven en ontzorgen daardoor u en uw nabestaanden. Zo dient er bijzondere aandacht gegeven te worden aan uw bedrijfsvermogen, de (her)waardering van uw bezittingen zoals onroerend goed, deelnemingen, de afspraken met kredietverstrekkers, de wensen met betrekking tot bedrijfsoverdracht binnen de familie en het toepassen van doorschuif-stakings- of overdracht fiscaliteiten en faciliteiten.

Heeft u een onderneming welke persoonsgebonden is dan zijn er ook diverse scenario’s welke wij u voor kunnen rekenen. Zo zijn er voor elke type onderneming verschillende scenario’s mogelijk.

"Een goede estate planning is goud waard. Wie een flink vermogen heeft en niets regelt, spekt de staatskas met tot wel 40% erfbelasting"

Met welke vraagstukken krijgt een nalatenschap te maken?

Als u uw nalatenschap goed wenst te regelen en uw nabestaanden wenst te ontzorgen dienen er op vele vragen antwoorden te zijn. Het is prettig als alle vragen al vooraf beantwoord zijn om  onduidelijkheden in een emotionele en moeilijke periode te voorkomen.

Alle specialisten onder een dak

Een bezoekje aan de notaris volstaat niet om de voorbereiding van de nalatenschap te volbrengen. Uw notaris legt op uw verzoek uw uiterste wil vast (in een testament) en kijkt vaak niet naar de fiscale mogelijkheden die er nu bestaan om later uw zakelijke nalatenschap zo min mogelijk te belasten voor  de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarnaast adviseert de notaris niet in bedrijfsoverdracht (al dan niet aan familie), management buy-out en o.a. (noodzakelijke) bedrijfsbeëindiging. Deze zaken kunt u met uw fiscaal adviseur of accountant bespreken, echter deze is dan in de meest voorkomende gevallen weer niet notarieel onderlegd. Legatum Nederland is gespecialiseerd en heeft alle disciplines in huis.

In de praktijk komen we dus vaak tegen dat een ondernemer en/of vermogend particulier zijn/haar testament notarieel heeft vast laten leggen bij de notaris en dat er advies is ingekocht bij de fiscaal adviseur of accountant in de fiscale sfeer. Het ontbreekt echter aan coherentie tussen het testament (juridisch) en de tijdige uitvoering van de adviezen (fiscaal).

Legatum Nederland pakt deze zaken tegelijkertijd op. Wij nemen u tijdig stap voor stap mee in de voorbereiding en afwikkeling van uw uiterste wil en voorkomen hiermee excessieve belastingheffing voor uw nabestaanden. Daarnaast stellen wij de inhoud van uw uiterste wilsbeschikking op conform uw uitdrukkelijke laatste wensen. Deze wilsbeschikking kan vervolgens vastgelegd worden in de notariële akte (testament) door de notaris. 

Legatum Nederland vervuld, indien u dat wenst, ook de rol van Executeur (voorheen Testamentair Executeur), zodat uw nabestaanden na uw overlijden niet alsnog op zoek moeten gaan naar een gevolmachtigde Executeur of in emotionele tijden zelf de nalatenschap af moeten wikkelen.

 

"Schenkingen die in de 180 dagen voor het overlijden worden gedaan, worden gezien als een erfrechtelijke verkrijging"

6 stappenplan

Informeren
Op verzoek/aanvraag van cliënt adviseren wij over de verschillende mogelijkheden bij Legatum Nederland.

Inventariseren
Na opdracht van de cliënt aan de specialisten van Legatum Nederland beginnen wij met inventariseren van de bezittingen, vorderingen, schulden, familieopstelling(en) en wensen van de cliënt middels onze uitgebreide checklist. Met welke vraagstukken krijgt een nalatenshap te maken.

Waarderen onderneming(en) en vermogensbestanddelen
Na de inventarisatie van de bezittingen, vorderingen, schulden en familieopstelling(en) brengen wij de waarden van de bezittingen, vorderingen en schulden in kaart alsmede de familierechtelijke betrekkingen (parentele-stelsel). RBE heeft hier werkmodellen en werkschema’s voor ontwikkeld.

Adviseren
Aan de hand van bovenstaande uitkomsten van de inventarisering, de waardering en de wensen van cliënt stelt Legatum Nederland een adviesverslag op, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en de fiscale mogelijkheden. Dit rapport geeft cliënt een goede leidraad van de mogelijkheden voor de uitvoering van zijn wensen.

Conclusie
Op basis van het adviesrapport bepalen wij samen met cliënt het einddoel en stellen wij de conclusie op.

Concretiseren
Hierbij geven wij uitvoering aan de conclusie en begeleiden wij cliënt bij het (laten) uitvoeren van zijn wensen aan de hand van een stappenplan en een takenlijst met verwijzingen naar specialisten en instanties. Afhankelijk van de situatie kan dat o.a. ook een levenstestament en/of een testament bij overlijden zijn.

Cases

Case 1

Dhr. de Groot, maart 2020.

“Kinderen gelijkelijk bedelen? De wens van de heer de Groot was duidelijk, alleen de fiscus werkte daar niet aan mee.”

Case 2

Mw. van Hinniken, 11-2019.

“Verstoorde familiare relaties. De executeur haalt de angel uit de familiare verstoringen.”

Case 3

Dhr. ten Cate, maart 2019.

“Eerder gestopt met werken. Dhr. ten Cate had niet verwacht zijn nadagen veelal in Spanje door te kunnen brengen.” 

Meer weten? Wij informeren u graag.

Legatum Nederland BV,   Vaartweg 72, 1217 SW  Hilversum. Telefoon 035-747 0001